Rysgal mebel

Eziz Ildeşler.

Halkymyzyň söýgüsini gazanyp gelýän Rysgal mebel uly arzanlaşyk yglan etýär. Belli bir möçberde köp söwda eden ildeşlerimize sowgat berýäs. Hem söwda ediň hem-de sowgat alyň. Bizde size gerek bolan mebelleriň ähli görnüşleri amatly bahadan bar. Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz

Aşgabat şäheri : 76-19-52,   75-40-12,   48-61-85

Balkanabat şäheri:  5-96-99

Mary şäheri: 7-23-86

Türkmenabat şäheri: 2-11-71

Türkmenbaşy şäheri: 865-42-21-09

Sowgatly söwdalar Size garaşýar.

                                                  Rysgal mebel öýňüze rysgal getirsin.