Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty

"Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar" ýylynda ýurdumyzda syýahatçylygy ösdürmek boýunça giň gerimli işler alynyp barylýar. Muňa mysal hökmünde 20-nji martda Aşgabat şäherindäki «...

Senenama