Nagyş mebel

Altyn güýz paslynyň dowam etýän ahyrky günlerinde Nagyş mebelde uly arzanlaşyk dowam etýändigini size mälim etýäris. Maşgala ojaklarynyzyň görküne görk, bezegne- bezeg goşjak mebeller Nagyş mebelde jemlenen. Howlugyň pursady elden bermäň. Nagyş mebel size garaşýar. Biziň salgymyz Garry Kuliýew köçesi Rysgal mebel binasy 0 gat, Ata Döwletow köçesi Bedew söwda dükany. Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz 864-38-15-15,  864-47-16-16 (Arzanladyş diň 01.11-30.11.22 çenli dowam edýär)