1) Eýeçiligiň görnüşini saýlaň!

MAHABAT MÜDIRLIGI

 • Phone: +993 12 493705
 • Aşgabat şäheri Oguzhan 13
 • mahabat@turkmentv.gov.tm

2) Mahabat görnüşini we bukjasyny saýlaň!

Döwlet kärhanalary

 • Bukjalarda 1 günüň ýaýlym grafigi görkezilen. Döwlet eýeçiligindäki ähli kärhanalar we jemgyýetçilik guramalary üçin degişli.
 • Iň azyndan 15 sekunt mahabatlar kabul edilýär we bellenilen wagt aralyklarynda mahabatlar ýerleşdirilýär. 

Bürünç bukja TV 1750

 • 6 sany TV de mahabat we aydym.com platformasynda banner ýerleşdirilýär

Wagt aralygy TV aydym.com
07:00 - 09:00 1 +
09:00 - 12:00 1 +
12:00 - 15:00 1 +
15:00 - 18:00 2 +
18:00 - 19:00 1 +

Kümüş bukja TV 2470

 • 20 sany TV, 5 sany subtitle we  aydym.com platformasynda mahabat ýerleşdrilýär

Wagt aralygy TV Subtitle aydym.com
07:00 - 09:00 2 +
09:00 - 12:00 2 +
12:00 - 15:00 3 +
15:00 - 18:00 2 +
18:00 - 19:00 2 +
19:00 - 20:00 2 1 +
20:00 - 20:30 1 1 +
20:30 - 21:00 2 1 +
21:00 - 07:00 4 2 +

Altyn bukja TV 2900

 • 20 gezek TV, 10 gezek subtitle, 6 gezek radioda mahabat, aydym.com we turkmentv.gov.tm saytynda banner ýerleşdrilýär

Wagt aralygy TV Radio Subtitle Web aydym.com
07:00 - 09:00 2 1 1 + +
09:00 - 12:00 2 1 1 + +
12:00 - 15:00 3 1 1 + +
15:00 - 18:00 2 1 1 + +
18:00 -19:00 2 2 1 + +
19:00 - 20:00 2 1 + +
20:00 - 20:30 1 1 + +
20:30 - 21:00 2 1 + +
21:00 - 07:00 4 2 + +

Bürünç bukja Radio 1100

 • 3 sany radio we aydym.com platformasynda mahabat ýerleşdirilýär

Wagt aralygy Radio aydym.com
14:00 - 17:00 1 +
17:00 - 20:00 1 +
20:00 - 23:00 1 +

Kümüş bukja Radio 1700

 • 12 gezek radioda mahabat we aydym.com platformasynda banner ýerleşdirilýär

Wagt aralygy Radio aydym.com
07:00 - 09:00 2 +
09:00 - 12:00 2 +
12:00 -14:00 2 +
14:00 - 17:00 2 +
17:00 - 20:00 2 +
20:00 - 23:00 2 +

Bukja3000 Subtitle

 • Günüň dowamynda 20 gezek Subtitle gezekleşdirilip ýaýlyma berilýär. Bukjanyň bahasy 3000 manat we 7 gün dowam edýär. Eger Siz bu bukjany saýlasaňyz, CULCULATORda 60 sekunt we 1 gün görkezmeli

 

Wagt aralygy Subtitle
07:00 - 23:00 20

BeletVideo

Wagt aralygy Belet
7/24 10000 view

turkmentv.gov.tm banner

Wagt aralygy Web
7/24 +

TV market

TV market mahabatlary üçin degişli

Wagt aralygy TV
07:00 - 09:00 2
09:00 - 12:00 2
12:00 - 15:00 3
15:00 - 18:00 2
18:00 - 19:00 2
19:00 - 20:00 2
20:00 - 20:30 1
20:30 - 21:00 2
21:00 - 07:00 4

Ýerli hususy kärhanalary

 • Bukjalarda 1 günüň ýaýlym grafigi görkezilen. Ýerli önüm öndürýän we hyzmat ýerine ýetirýän hususy kärhanalaryna degişli. 
 • Iň azyndan 15 sekunt mahabatlar kabul edilýär we bellenilen wagt aralyklarynda mahabatlar ýerleşdirilýär. 

Bürünç bukja TV 650

 • 4 sany TV we aydym.com platformasynda mahabat ýerleşdirilýär

Wagt aralygy TV aydym.com
07:00 - 09:00 1 +
12: 00 - 15:00 1 +
20:00 - 20:30 1 +
21:00 - 07:00 1 +

Kümüş bukja TV1600

 • 20 sany TV, 5 sany subtitle we aydym.com platformasynda mahabat ýerleşdirilýär

Wagt aralygy TV Subtitle aydym.com
07:00 - 09:00 2 +
09:00 - 12:00 2 +
12:00 - 15:00 3 +
15:00 - 18:00 2 +
18:00 - 19:00 2 +
19:00 - 20:00 2 1 +
20:00 - 20:30 1 1 +
20:30 - 21:00 2 1 +
21:00 - 07:00 4 2 +

Altyn bukja TV 2000

 • 20 sany TV, 10 sany Subtitle, 6 sany "Owaz" radioda mahabat, aydym.com platformasynda we turkmentv.gv.tm saytynda banner ýerleşdirilýär

Wagt aralygy TV Radio Subtitle Web aydym.com
07:00 - 09:00 2 1 1 + +
09:00 - 12:00 2 1 1 + +
12:00 - 15:00 3 1 2 + +
15:00 - 18:00 2 1 2 + +
18:00 - 19:00 2 2 2 + +
19:00 - 20:00 2 2 + +
20:00 - 20:30 1 1 + +
20:30 - 21:00 2 1 + +
21:00-07:00 4 3 + +

Bürünç bukja Radio520

 • 4 gezek radioda mahabat we aydym.com platformasynda banner ýerleşdirilýär

Wagt aralygy Radio aydym.com
07:00 - 09:00 1 +
12:00 - 14:00 1 +
17:00 - 20:00 1 +
20:00 - 23:00 1 +

Kümüş bukja Radio800

 • 14 gezek radio (10 gezek Owaz +4 gezek beýleki radiolarda) we aydym.com platformasynda banner ýerleşdirilýär

Wagt aralygy Radio aydym.com
07:00 - 09:00 1 +
09:00 - 12:00 3 +
12:00 - 14:00 3 +
14:00 - 17:00 3 +
17:00 - 20:00 3 +
20:00 - 23:00 1 +

Altyn bukja Radio 1200

 • 15 Radio (11 gezek Owaz + 4 gezek beýleki), 10 sany Subtitle, 3 gezek TV we aydym.com platformasynda, turkmentv.gov.tm saýtynda banner ýerleşdirilýär

Wagt aralygy TV Radio Subtitle Web aydym.com
07:00 - 09:00 1 1 1 + +
09:00 - 12:00 3 1 + +
12:00 - 14:00 1 4 1 + +
14:00 - 17:00 3 1 + +
17:00 - 20:00 4 1 + +
20:00 - 23:00 1 5 + +

Bukja3000 Subtitle

 • Günüň dowamynda 6 sany teleýaýlymda jemi 20 sany subtitle ýerleşdirýär. Bu bukjanyň dowamlylygy 7 gün. Ýagny 7 gün, her günde 20 gezek, jemi 140 gezek subtitle mahabaty ýerleşdirilýär. Eger Siz bu bukjany saýlasaňyz, CULCULATORda 60 sekunt we 1 gün görkezmeli


 

Wagt aralygy Subtitle
07:00 - 23:00 20

turkmentv.gov.tm banner

Wagt aralygy Web
7/24 +

TV market

TV market mahabatlary üçin degişli

Wagt aralygy TV
07:00 - 09:00 2
09:00 - 12:00 2
12:00 - 15:00 3
15:00 - 18:00 2
18:00 - 19:00 2
19:00 - 20:00 2
20:00 - 20:30 1
20:30 - 21:00 2
21:00 - 07:00 4

Foreign company

 • Intended packages are for Foreign companies, products and services. 1 day airing schedule showed in the packages.
 • The ads are considered to be at least 15 seconds.

Bronze TV 2100

 • 5 times TV and aydym.com platform commercial is airing

Wagt aralygy TV aydym.com
07:00 - 09:00 1 +
09:00 - 12:00 1 +
12:00 - 15:00 1 +
15:00 - 18:00 1 +
18:00 - 19:00 1 +

Silver TV 2600

 • 20 times TV, 5 subtitle, banner on aydym.com platform commercials is airing

Wagt aralygy TV Subtitle aydym.com
07:00 - 09:00 2 +
09:00 - 12:00 2 +
12:00 - 15:00 3 +
15:00 - 18:00 2 +
18:00 - 19:00 2 +
19:00 : 20:00 2 1 +
20:00 - 20:30 1 1 +
20:30 - 21:00 2 1 +
21:00 - 07:00 4 2 +

Gold TV 3300

 • 20 times TV, 10 times Subtitle, 6 times Radio, banner on turkmentv.gov.tm and aydym.com platform

Wagt aralygy TV Radio Subtitle Web aydym.com
07:00 - 09:00 2 1 1 + +
09:00 - 12:00 2 1 1 + +
12:00 - 15:00 3 1 1 + +
15:00 - 18:00 2 1 1 + +
18:00 - 19:00 2 2 1 + +
19:00 - 20:00 2 1 + +
20:00 - 20:30 1 1 + +
20:30 - 21:00 2 2 + +
21:00 - 23:00 4 1 + +

Bronze Radio 1850

Wagt aralygy Radio aydym.com
07:00 - 09:00 1 +
12:00 - 14:00 1 +
17:00 - 19:00 1 +

Silver Radio 2100

 • 12 times radio ads, banner on aydym.com platform

Wagt aralygy Radio aydym.com
07:00 - 09:00 2 +
09:00 - 12:00 2 +
12:00 - 14:00 2 +
14:00 - 17:00 2 +
17:00 - 20:00 2 +
20:00 - 23:00 2 +

Golden Radio 3100

20 times radio, 10 times Subtitle, banner on turkmentv.gov.tm and aydym.com platform

Wagt aralygy Radio Subtitle Web aydym.com
07:00 - 09:00 4 1 + +
09:00 - 12:00 4 1 + +
12:00 - 14:00 4 1 + +
14:00 - 17:00 4 1 + +
17:00 - 19:00 4 1 + +
19:00 - 07:00 5 + +

Package4000 Subtitle

Each day 20 times, 7 days total 140 times Subtitle ads

Wagt aralygy Subtitle
00:00 - 24:00 20

turkmentv.gov.tm banner

Wagt aralygy Web
7/24 +

3) Hasapladyp sargyt ediň!

CALCULATOR

Sargyt etmek üçin aşakdaky maglumatlary dolduryň
0 TMT
|

4) Ýaýlym tertibi bilen tanyş boluň

ÝAÝLYM TERTIBI

Sargyt edilen mahabatlaryň ýaýlyma goýberilişi bilen tanyşmak üçin ýaýlym tertibine basyň!

MAHABAT MÜDIRLIGI

 • Phone: +993 12 493705
 • Aşgabat şäheri Oguzhan 13
 • mahabat@turkmentv.gov.tm

Siziň saýlan bukjalaryňyz

Siz entek bukja saýlaňyzok.