Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebi

Şahsy otag


   1 ýyl 6 aý (18 aý) möhleti bilen isleg bildirýän dalaşgärleri  tölegli  okuwa kabul edýär.


  Hünärler:

  Teleradio režissýorlyk  işi

  Teleradiogepleşikleri guramak we taýýarlamak

  Ses  režissýoryň  kömekçisi

  Montažyň -  režissýory

  Telekinooperatorçylyk  işi

  Sport synçysy

  Kompýuter  montažçy

  Guramaçy  režissýoryň  kömekçisi

  Maglumatlar  ulgamy  boýunça  iş  ýörediji

  Buhgalterçilik  işi

  Teleradio tehnigi we kommunikasiýalar işi

  Arhiw we kitaphana işi

  Kompýuter oýunlary 3D ölçeginde modelirleme we animasiýa


  Gerekli resminamalar
  1.      Attestat (diplom) özi, nusgasy.
  2.      Pasport  ýa-da pasport  nusgasy.
  3.      Saglyk kepilnamasy;  rentgen  döş  kapasasy.
  4.      Soňky okuw ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama.
  5.      3x4 ölçegli 10 sany fotosurat.
  6.      Zähmet depderçesinden göçürme (iş tejribesi bolanlar üçin).
  7.      Harby bölümde hasapda durýanlygy barada resminama (oglanlar üçin).
  8.      Ýaşaýan ýeriňden güwänama (Forma – 3).
  9.      Üç arka maglumat.  Goşmaça  elektron görnüşinde. 
  10.   Ejesiniň ýa-da kakasynyň (durmuşa çykan, öýlenen bolsa ýakyn hossarlaryndan) tölegini wagtynda tölejekdi barada             kepilnama.

  Telefon belgilerimiz: +99312-361009, +99312-360928