Çynar mebel

Hormatly ildeşler. Çynar mebeli size daşary ýurtlarda öndürülen ýokary hilli mebellerini hödürleýär. Myhman otag üçin kllasik diwanlaryny ,ýumşak mebelleriniň dürli görnüşlerini , lýustralaryny, ýatak otagy üçin mebellerini , aşhana stollaryny,  aýratyn hem ofis stollaryny, kreslalaryny we  seýflerini hödürleýär. Bu ajaýyp mebelleri 6 aý garaşygyna nagt we nagt däl görnüşinde alyp bilersiňiz.

Biziň salgymyz Berkarar söwda dynç alyş merkeziniň 0 gatynyň A 17 dükany

telefon belgilerimiz 46-81-93, 861-50-77-79

                                                                Çynar mebeli Size garaşýar.